Algemene voorwaarden

We vinden het prettig als er duidelijkheid is, daarom hebben we onze algemene voorwaarden in begrijpbare taal hieronder geschreven.

Inhoudelijk bijna hetzelfde als het juridische stuk, maar dan leesbaarder. Als wij een overeenkomst met je aangaan dan gelden deze voorwaarden. Hierdoor weten we beiden waar we aan toe zijn.

Toepasselijkheid en toepasselijk recht

Wij werken vanuit Vlaardingen, Zuid-Holland. Bij ons is het nog heel gewoon is dat klant koning is. Aangezien wij dus in Nederland gevestigd zijn, geldt het Nederlands recht.

Tarieven en betaling

Wij doen ons uiterste best voor jou en jouw organisatie. Je zal je thuis voelen als klant bij ons en blij zijn met ons geleverde resultaat. Wij leveren jou de beloofde service en kwaliteit, jij betaalt de facturen binnen onze betalingstermijn van 14 dagen. De betalingen gaan per bank (op het rekeningnummer wat op de factuur of offerte staat) of contant. Mocht je contant betalen, krijg je van ons direct een betalingsbewijs.

Verantwoordelijkheden

Het resultaat van onze werkzaamheden is afhankelijk van een goede samenwerking tussen jou en Zorrilla. Jij hebt de verantwoordelijkheid om de juiste bestanden (logo’s, foto’s en wensen) aan te leveren. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om. Ook ben je inhoudelijk (tekstueel) verantwoordelijk wat er op jouw website vermeld staat. Controleer dus goed wat we gedaan hebben, want na elke stap in het proces sturen we je een voorbeeld. Controleer dit goed, want geleverde werkzaamheden kunnen we maximaal 1 keer aanpassen, daarna betaal je een extra uurtarief.

Levering en risico-overgang

Wij komen onze afspraken na en doen daarom ons best binnen de afgesproken termijnen onze diensten te leveren. Bij oplevering ben en blijf jij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de website/-shop.

Garantie

Het opleveren en technische werking van een website/-shop hangt van veel factoren af. Breng je bijvoorbeeld alles bij ons onder, of lopen er ook technische zaken bij derden? Wij kunnen daarom niet garant staan voor de werking van de website/-shop. Gelukkig komt – door onze ruime ervaring – het niet-functioneren zelden voor en doen wij er altijd alles aan om een goede oplossing te vinden voor jou. We zullen je altijd proberen te helpen, soms zullen wij hiervoor extra kosten moeten maken, dit doen we in overleg met jou. De gemaakte kosten zullen wij op de factuur zetten.

Aansprakelijkheid

Waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Wij zullen de fouten die door ons gemaakt worden erkennen en zo spoedig mogelijk oplossen. Echter, waar de afspraken van jou kant niet worden nagekomen zullen wij dit per mail aan je doorgeven.

Overmacht

Ook al zijn wij experts binnen ons vakgebied, tegen overmacht zijn wij niet opgewassen. Zieke medewerkers, overstromingen of andere rampen zijn helaas niet te voorzien en/of kunnen wij niet beïnvloeden. Natuurlijk zullen wij jou ook in deze tijden zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn!

Beëindiging

Indien je niet netjes jouw afspraken nakomt, bijv. ten aanzien van de betaling, mogen wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen. Aangezien een prettige samenwerking bij ons hoog in het vaandel staat, zal dit wat ons betreft niet snel voorkomen. Je betaalde bedragen kunnen niet terug betaald worden, eventuele openstaande facturen en/of geleverde werkzaamheden kunnen we ongedaan maken als hiervoor niet betaald is.

Intellectueel eigendom

In principe behoort alles wat wij voor jou ontwerpen tot ons intellectuele eigendom, onze creatievelingen hebben dit immers bedacht en vormgegeven. Wij doen echter niet moeilijk, dus wil je bijvoorbeeld jouw logo digitaal ontvangen om te gebruiken, geen probleem! Wel vinden wij het leuk als er op de website vermeld staat dat de website door ons is gerealiseerd.

Overdraagbaarheid rechten

Wij mogen onze dienstverlening onderbrengen bij derden en mogen dit zelf bepalen zonder jouw goedkeuring. In de praktijk gebeurt dit eigenlijk nooit en mocht dit gebeuren, zul je hier in ieder geval geen last van hebben.

Geheimhouding

Vertrouwelijke informatie over onze werkwijze hoeft niet iedereen te weten, we gaan er vanuit dat je dit voor jouzelf houdt.

Web(shop)design en onderhoud

We ontwerpen geheel naar jouw wens en pas als jij akkoord bent, gaan we de website bouwen. Als je nadien toch weer grote, ingrijpende veranderingen wilt, mogen wij de extra kosten die dit met zich meebrengt, in rekening brengen. Kijk nadat de website/-shop online is, nogmaals goed door of alles naar wens is, we kunnen dan nog eenvoudig eventuele aanpassingen verrichten en zorgen dat je 100% tevreden bent. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de website/-shop. Heb je een webshop, dan helpen wij je met het inrichten van online betalingsmogelijkheden. Het daadwerkelijke contract met betrekking tot online betalingsverkeer sluit je af bij jouw bank of payment provider. Wij kunnen daar niet verantwoordelijk voor zijn. Indien je met ons een onderhouds- of servicecontract hebt afgesloten, zullen wij je altijd helpen met het onderhoud van de website/-shop. Deze contracten worden jaarlijks automatisch voor de duur van een jaar verlengd en hebben een opzegtermijn van 2 maanden. Je betaalt per maand, kwartaal of jaarlijks, dit doen we in overleg met jou.

Domeinnaamregistratie en hosting

Wij registeren de domeinnaam altijd op jouw naam, zodat jij eigenaar bent en blijft. De website/-shop ruimte wordt door ons geregeld, op servers die wij hiervoor goed beveiligd en geschikt vinden. Wij helpen je dus graag met het regelen van hosting, maar zijn niet aansprakelijk als er wat mis gaat. Ook een goede server is namelijk weer van allerlei factoren afhankelijk. Belangrijk is dat wij jou ontzorgen als het gaat om domeinnaam, hosting en mailverkeer. Jouw domeinnaam en hostingabonnement worden jaarlijks automatisch verlengd voor de duur van een jaar en hebben een opzegtermijn van 2 maanden.

Zoekmachine marketing en linkbuilding

Wij spannen ons maximaal in om jouw website/-shop hoog in Google te krijgen op de afgesproken termen. Veelal hebben wij dan toegang nodig tot jouw website/-shop, we gaan er van uit dat je met ons meewerkt en deze gegevens verstrekt. We doen er alles aan een toppositie voor jou te generen maar kunnen niets beloven of garanderen, hier is Google te dynamisch en te complex voor. Het optimaliseren van de vindbaarheid is een continue proces. Indien je een zoekmachine marketing of linkbuilding overeenkomst met ons aangaat, wordt deze service jaarlijks automatisch verlengd voor een duur van een jaar met een opzegtermijn van 2 maanden.

Laatst bijgewerkt op 15 oktober 2020